×

đảo cần giờ

Chức năng bình luận bị tắt ở [Blog] Du lịch Stand Up Paddle tại Cần Giờ.

[Blog] Du lịch Stand Up Paddle tại Cần Giờ.

Mình du hí 1 chuyến ra khỏi Sài Gòn lúc 3g đêm. Và có mặt ở Cần Giờ lúc 5g sáng để chơi một môn thể thao mới toanh với em là Stand Up Paddle (chèo thuyền SUP). Dụng cụ được phát là một mái chèo bằng kim loại. Và... Đọc tiếp