×

Góc ảnh Sài Gòn Tháng 11, 2018

Chức năng bình luận bị tắt ở Góc ảnh Sài Gòn Tháng 11, 2018

Góc ảnh Sài Gòn Tháng 11, 2018

Sài Gòn bình yên đến thế! Đồng thời “chạm” vào trái tim nhiều bạn trẻ thích tận hưởng những khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi của Sài Gòn.

Ảnh: vitaminSea
Retouch: Cô Fi House

Đánh giá bài viết này.