×

hoa ban trắng đà lạt

Chức năng bình luận bị tắt ở Đà Lạt tháng 1 đẹp như một bản tình ca vì hoa ban trắng đã nở ngất trời

Đà Lạt tháng 1 đẹp như một bản tình ca vì hoa ban trắng đã nở ngất trời

Hoa ban trắng Đà Lạt thường nở rộ vào đầu xuân và kéo dài đến đầu mùa hạ, nhưng hoa ban đầu mùa vẫn là đẹp nhất. Những cánh hoa ban trắng muốt nở bung ven đường làm Đà Lạt. Tạo nên một bức tranh đẹp vô cùng, làm say... Đọc tiếp